Един телевизионен техник бил повикан в една къща. Но домакинята била толкова красива, че човекът не можел да свали очи от нея. Когато най-после техникът свършил с работата си, домакинята му платила и казала:
– Аз искам да ви помоля за… нещо необичайно. Но трябва да ви помоля да го запазите в тайна!
Техникът бързо се съгласил.
Жената продължила:
– Малко ми е неудобно да говоря за това, но… моят съпруг, иначе е много свестен човек, но… има… физическа слабост. Дори, бих казала, че не може да се справя с някои неща. Исках да ви помоля за това още от мига, в който… ви видях на вратата. Аз съм жена, а вие сте мъж и си помислих, че бихте могли…
Техникът веднага отвърнал:
– Да, да, да…
– Бихте ли преместили този хладилник?
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации