Адвокат и блондинка седели в бар. На блондинката ужасно и се спяло, но адвокатът видял шанс да спечели пари.
- Хайде да играем на една игра - предложил той. - Аз ще ти задавам въпроси. Ако не знаеш отговора, ще ми плащаш по пет долара и обратно.
- Не, спи ми се - отказала блондинката.
Адвокатът не искал да се откаже толкова лесно. Той преценил, че да спечели пари от блондинка, е все едно да открадне бонбон от бебе.
- Добре, предлагам ти следното. Ако не знаеш отговора, ти ще ми платиш пет долара, но ако аз не го знам, ще ти платя петдесет.
- Добре - въздъхнала тя.
Адвокатът и задал първия въпрос:
- Каква е обиколката на света?
Блондинката без изобщо да се замисли, му подала пет долара. Той доволно ги прибрал в джоба си. Сега бил неин ред.
- Какво се качва по хълма на три крака, а слиза на четири? - попитала тя.
Адвокатът се озадачил. Не можел да повярва, че блондинката е измислила въпрос, чийто отговор той не знаел. Докато тя дремела, адвокатът се консултирал с пет-шест енциклопедии, пратил имейли на свои колеги, отворил лаптопа си, но не открил отговора. След час трябвало да се признае за победен и и дал петдесет долара.
- Добре - сприхаво казал той. - Какъв е отговорът?
Блондинката мълчаливо бръкнала в чантата си, подала му пет долара и пак заспала.
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации