Казарма.Един старшина забелязал,че от време на време някой войник чезне в близката горичка.Строява ротата и почва да пита:

- Стоянов,къде ходиш по време на служба?
...
- При Марийка - отвръща редникът

- Ами ти Петров?

- При Марийка.

- Иванов?- продъл разпита си старшината

- При Марийка.

Старшината се ядосал и викнал:

- Който ходи при Марийка, пет крачки пред строя!

Цялата рота излиза пред строя.Само един войник остава сам.

- А ти..... къде ходиш? - викнал старшината

- Аз съм Марийка...
0Коментара
14Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации