Имало едно вежливо таралежче. Ходело си то един ден, така вежливо, както подобава на едно вежливо таралежче, през вежливата гора. И що да види вежливото таралежче - тримата мускетари с конете си. Вежливото таралежче, нали е вежливо, решило да ги поздрави по своя си вежлив начин:
- Добър ден, Атос!
- Добър ден, вежливо таралежче!
- Добър ден, Портос!
- Добър ден, вежливо таралежче!
- Добър ден, Арамис!
- Добър ден, вежливо таралежче!
- Добър ден, Д'Артанян!
- Добър ден, вежливо таралежче!
- Добър ден, кон на Атос!
- Добър ден, вежливо таралежче!
- Добър ден, кон на Портос!
- Добър ден, вежливо таралежче!
- Добър ден, кон на Арамис!
- Добър ден, вежливо таралежче!
- Добър ден, кон на Д'Артанян!
- Добър ден, вежливо таралежче!
- Довиждане, Атос!
- Довиждане, вежливо таралежче!
- Довиждане, Портос!
- Довиждане, вежливо таралежче!
- Довиждане, Арамис!
- Довиждане, вежливо таралежче!
- Довиждане, Д'Артанян!
- Довиждане, вежливо таралежче!
- Довиждане, кон на Атос!
- Довиждане, вежливо таралежче!
- Довиждане, кон на Портос!
- Довиждане, вежливо таралежче!
- Довиждане, кон на Арамис!
- Довиждане, вежливо таралежче!
- Довиждане, кон на Д'Артанян!
- Довиждане, вежливо таралежче!
Продължило по вежливия си път вежливото таралежче и кой да види се задава - Али Баба и четиридесетте разбойници на камили...
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации