Мъж всеки месец ходел при един и същи фризьор. Фризьорът имал досадния навик да омаловажава всичко, което казвал клиентът му. Елин пък клиентът казал, че си е купил нова кола.
- Каква? - попитал фризьорът.
- Беемве — отвърнал клиентът.
- Уф, не биваше да си купувате беемве - казал фризьорът. -Много по-добре щеше да е, ако си бяхте взели ферари. Много по-шик, по-удобно и по-стабилно.
На другия месец клиентът съобщил, че си е купил скъпа къща в ново предградие.
- Уф, не бива да се местите там - изсумтял фризьорът. —Това е
на километри от магазините. И няма прилични кръчми. Разбирате
ли, скоро безплатно ще раздават тия къщи.
Следващия път клиентът казал, че заминава на екскурзия в Рим.
- Какво ще правите в Рим? - попитал фризьорът. - Там няма нищо, само развалини.
- Винаги съм искал да видя папата и ако е възможно, да поговоря с него - търпеливо пояснил клиентът.
- Невъзможно - засмял се фризьорът. - Няма да успеете да се приближите до него. Залагам сто лири, че папата няма да разговаря с вас.
На клиента толкова му омръзнало дрънкането на фризьора, че приел залога. След месец пак дошъл да го подстрижат и фризьорът го попитал как е прекарал в Рим.
- Не забравяйте за нашия облог - подигравателно казал той. -Можете да платите с чек.
- Не, всъщност вие ми дължите сто лири - възразил клиентът. - Папата разговаря с мен.
- Какво? - изпелтечил фризьорът.
- Ами една сутрин се мотаех по площад „Свети Петър" с надеждата да зърна папата, когато за своя изненада го видях да се приближава към мен. И за мое удивление спря и ме заговори.
- И какво каза? - смаял се фризьорът.
- Попита ме: „Кой ви е подстригал толкова ужасно?"
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации