Морис се обадил на сина си в Ню Йорк и му съобщил:
- Бени, развеждам се с майка ти.
- Как така? - смаял се синът му. - Вие сте женени от петдесет две години.
- Съжалявам, но не желая да го обсъждам - заявил Морис. -Решил съм. Просто исках да знаеш.
- Може ли да поговоря с мама? - попитал Бени.
- Не, не можеш да говориш с майка си, защото още не съм й казал. Но вдругиден имам час при адвокат.
Бени не вярвал на ушите си.
- Виж, татко, не прибързвай. Ще взема първия самолет за Фло
рида. Ще пристигна веднага щом мога. Така ще обсъдим проблема
като семейство, преди да подадеш молба за развод.
- Добре - съгласил се Морис. - Ще отложа срещата с адвоката за
ден-два. Би ли се обадил на сестра си в Ню Джърси да й съобщиш
новината? Повече не мога да говоря за това.
След половин час позвънила дъщеря му от Ню Джърси и му казала, че с брат си имат билети и заедно с децата си вдругиден ще пристигнат във Флорида. Тя го накарала да обещае да не прави нищо прибързано.
Морис й обещал и затворил. После се обърнал към жена си.
- Е, този път се получи, но как ще ги накараме да дойдат дого
дина?
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации