Евреин събрал наемите от наемателите на блока си, но когато се прибрал вкъщи, видял, че портфейлът му е изчезнал, и избухнал в сълзи.
- Какво има? - попитала жена му.
- Изгубих си портфейла с петстотин долара - изхълцал той. -Струва ми се, че го прибрах във вътрешния си джоб, обаче сега го няма.
- Провери ли в джобовете на панталона си?
- Да, но парите ги няма и там.
- Ами в страничните джобове на сакото си? Провери ли там?
- Не, естествено! - озъбил се мъжът й. - Да не искаш да изгубя и последната надежда, която ми е останала?
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации