Човекоядецът е човек, който отива на ресторант и си поръчва келнера. (Джак Бени)

Трима мъже се изгубили в джунглата и ги пленили човекоядци. Вождът на човекоядците им казал, че ще ги остави живи, ако издържат изпитанието, на което ги подложи. Първо, всеки трябвало да отиде в гората и да събере десет плода от един и същи вид. Тримата тръгнали в различни посоки. Скоро първият се върнал десет ябълки. Тогава вождът му обяснил в какво се състои изпитанието.
- Трябва да напъхаш плодовете в задника си, без да сбърчиш лице. Ако направиш гримаса или издадеш звук, ще те изядем.
Мъжът напъхал първата ябълка в задника си, но на втората потръпнал и човекоядците го изяли.
Вторият се върнал с десет боровинки. Напъхал първите девет без а издаде звук, но на десетата избухнал в смях и човекоядците го изяли.
Двамата се срещнали на небето и първият попитал:
- Защо се засмя на десетата боровинка, почти беше успял?
- Знам - отвърнал вторият, - обаче видях, че третият се връща с десет ананаса!
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации