Един понеделник някакъв мъж си седял в бара и унесено наблюдавал движенията на един паяк. Паякът излязъл от кухнята, покатерил се по стената, прекосил тавана, заобиколил полилея, спуснал се по отсрещната стена и спрял на радиатора.
Същото се повторило във вторник. Паякът излязъл от кухнята, покатерил се по стената, прекосил тавана, заобиколил полилея, спуснал се по отсрещната стена и спрял на радиатора.
В сряда мъжът толкова се заинтригувал, че споделил въодушевлението си с друг клиент.
- Гледай - казал той. - Всеки момент паякът ще излезе от кухнята, ще се покатери по стената, ще прекоси тавана, ще заобиколи полилея, ще се спусне по отсрещната стена и ще спре на радиатора. И естествено, скоро паякът излязъл от кухнята, покатерил се по стената, прекосил тавана, заобиколил полилея, спуснал се по отсрещната стена и спрял на радиатора.
- Поразително - съгласил се другият.
В четвъртък първият мъж бил заел наблюдателна позиция, но този път паякът дошъл откъм тоалетните и повторил цялото пътешествие в обратния ред. Покатерил се по радиатора и стената, прекосил тавана, заобиколил полилея и се спуснал по отсрещната стена.
Мъжът се озадачил от тази промяна и зачакал да види какво ще се случи в петък. В обичайното време паякът излязъл от кухнята, покатерил се по стената, прекосил тавана, заобиколил полилея, спуснал се по отсрещната стена и спрял на радиатора.
Клиенът се почесал по главата.
- Кажи ми, барман, в понеделник, вторник, сряда и днес паякът излизаше от кухнята, покатерваше се по стената, прекосяваше тавана, заобикаляше полилея, спускаше се по отсрещната стена и спираше на радиатора. Но вчера дойде от тоалетните и мина по обратния път. Защо?
- Защото прозорецът на кухнята беше затворен.
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации