Съпруга събирала стари дрехи за благотворителна разпродажба, когато бръкнала в джоба на един от старите костюми на мъжа си и намерила квитанция от поправка на обувки. Тя я показала на съпруга си.
- Тая квитанция трябва да е отпреди двайсет години - заявил
мъжът й. - Сигурно съм забравил да си взема обувките. Обущарницата още работи, така че ще взема квитанцията и ще видя дали още
ми пазят обувките.
И отишъл в обущарницата. Обущарят му казал:
- Ще бъдат готови в четвъртък.
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации