Фермер забелязал, че расовият му бик липсва от нивата, през която минавал влак, и подал жалба в съда срещу железопътната компания. Тя се представлявала от хитър градски адвокат, който убедил фермера да сключат извънсъдебно споразумение. Фермерът се съгласил да приеме половината от обезщетението, което отначало искал.
След като подписали документите, адвокатът иззлорадствал:
- Не ми се ще да ти го казвам, но аз те измамих. Нямаше начин да спечеля делото. Оная сутрин, когато влакът минал през твоята нива, машинистът спял, а огнярът бил пиян. Нямах свидетели, които да използвам.
Фермерът се почесал по брадичката и отвърнал:
- Е, трябва да призная, че и аз малко се обезпокоих за изхода от делото, когато оня глупав бик се прибра сутринта...
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации