Трима дебели германци дошли в България, за да учат български език. Чули едно момиченце да им се смее:
– Трима дебели германци! Трима дебели германци!
Те го запомнили. На пазара чули:
– За два пакета семки!
Запомнили го. По радиото чули:
– Едно, две, три. Бум в стената!
После чули по телевизора:
– Ура! Ура! Ура!
Запомнили и това, но догато се разхождали, видели една убита жена. Дошли полицаите и попитали:
– Кой уби тази жена?
– Трима дебели германци! Трима дебели германци!
– Защо я убихте?
– За два пакета семки.
– Как я убихте?
– Едно, две, три. Бум в стената!
– Отивате в затвора!
– Ура-а-а!
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации