Мъж останал шест часа в бара, преди да се прибере вкъщи при жена си пиян като кирка.
- Къде беше? - попитала го тя.
- Бях в един удивителен бар - като се олюлявал на краката си, изфъфлил той. - Казва се „Златният бар" и там всичко е златно. Вратата е от чисто злато, подът е златен, златни са даже писоарите.
- Какви ги дрънкаш? - изсумтяла жената. - Не ти вярвам.
- Ето - казал мъжът и извадил лист хартия от джоба си. - Обади се на този номер, щом не ми вярваш.
На другия ден жената се обадила на номера от листа.
- „Златният бар" ли е?
- Да - потвърдил барманът.
- Кажете ми, наистина ли вратата ви е златна?
- Естествено - отвърнал барманът.
Ами подът?
- И той.
- И писоарите ли? Последвало дълго мълчание, след което барманът извикал:
- Ей, Дюк, струва ми се, че знам кой е пикал снощи в саксофона ти!
0Коментара
0Споделяния
Следвайте Vic4e.com, за да получавате актуализации